PROMOCJA – POMIARY I REGULACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

• Aktualna oferta promocyjna naszej firmy dotyczy:

Pomiary i regulacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

• Szczegółowy opis usług objętych ofertą promocyjną:

1. Pomiary wydajności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z regulacją
2. Pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych
3. Pomiary hałasu emitowanego przez instalacje ( urządzenia ) wentylacyjne i klimatyzacyjne
4. Pomiary temperatury powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu
5. Pomiary wilgotności względnej powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu
6. Pomiary ciśnienia powietrza w kanałach wentylacyjnych ( dynamiczne, statyczne, różnicowe )

Ad. 1.
Protokół pomiarów wydajności instalacji wentylacyjnej jest dokumentem wymaganym przy odbiorze technicznym budynku przez inwestora, nadzór budowlany, SANEPID oraz Państwową Straż Pożarną. Bez wykonania pomiarów ( regulacji ) wentylacji oraz sporządzenia protokołu z pomiarów przez osobę z uprawnieniami budowlanymi nie ma możliwości przekazania obiektu do użytkowania a zatem sprzedaży wykonanych instalacji.
Pomiary te, konieczne są również podczas wymaganych prawem kontroli okresowych budynków.

Ad. 2.
Pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych są często wymagane przez inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji – szczególnie kiedy szachty wentylacyjne lub poziomy instalacji są zakrywane w taki sposób, że nie ma później do nich dostępu. Pomiary te, warto robić w tej sytuacji nawet wtedy gdy inspektor ich nie wymaga dla własnego bezpieczeństwa aby uniknąć problemów po uruchomieniu instalacji kiedy okaże się, że w punkcie nawiewnym lub wywiewnym wydatek powietrza jest zbyt mały a kanały są np. zamurowane w szachach instalacyjnych.

Ad. 3.
Pomiary hałasu emitowanego przez instalacje również są zalecane do wykonania nawet w przypadku gdy nie ma takiego wymogu postawionego przez inspektora nadzoru inwestorskiego ponieważ na etapie realizacji inwestycji mamy ciągle różne możliwości obniżenia hałasu w sytuacji gdy jest on zbyt wysoki i przekracza dopuszczalne normy, gdy problem zbyt głośnej pracy instalacji zostanie zgłoszony przez użytkownika w czasie eksploatacji budynku to rozwiązanie problemu może być znacznie bardziej problematyczne i kosztowne.

Ad. 4.
Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu informują nas o tym czy instalacje zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z dokumentacją projektową oraz pozwalają na ocenę komfortu termicznego użytkowników pomieszczeń a także na sprawdzenie zgodności tych parametrów z przepisami.

Ad. 5.
Wyniki pomiarów ciśnienia powietrza w kanałach wentylacyjnych pozwalają ocenić poprawność wykonania instalacji, zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową oraz umożliwiają zdiagnozowanie występujących problemów w pracy instalacji. Pomiary te pozwalają również określić poziom zabrudzenia filtrów wentylacyjnych oraz stan techniczny elementów składowych instalacji.

• Oferta w szczególności skierowana do:

- Firmy budowlane zajmujące się montażem wentylacji
- Firmy administrujące budynki

• Zasady promocji:

Promocja polega na gwarancji najniższej ceny usług pomiarowych na rynku.
Cena ustalana jest indywidualnie na podstawie potrzeb, dokumentacji projektowej oraz ofert konkurencji.
Chcesz dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt.

• Okres obowiązywania promocji:

1.05.2015 - 31.07.2015

• Dodatkowe uwagi:

Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami pomiarowymi do wentylacji, posiadającymi aktualne certyfikaty kalibracji, dołączane do protokołów z pomiarów. Dzięki wysokiej klasie naszych urządzeń pomiary wykonywane są niezwykle szybko i sprawnie.

Sprawdź posiadane przez nas urządzenia.

Joomla templates by Joomlashine