Instalacje elektryczne

header3

 

Regularne przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych wynikają z obowiązku nałożonego przez polskie prawo budowlane. Przeglądy zapobiegają ewentualnym awariom oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom obiektów.

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe):

  • Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych
  • Badania stanu instalacji odgromowej
  • Pomiary rezystancji uziemień

Wykonujemy również kompleksowe usługi związane z instalacjami elektrycznymi (projektowanie + montaż).

 

Podejmujemy się również wszelkich nietypowych i trudnych zagadnień.
Potrzebujesz usługi związanej z instalacjami, która nie jest zamieszczona na liście powyżej?
Skontaktuj się z nami!

Bezpłatnie opracowujemy indywidualną ofertę – zadaj pytanie

Oferta została przygotowana podczas realizacji specjalistycznej usługi doradczej w ramach Bonu Sukcesu.

Joomla templates by Joomlashine